Pihak usahawantani.com mempelawa semua petani penternak , nelayan dan peniaga berkaitan tani untuk menggunakan perkhidmatan blog usahawantani.com. Anda boleh mengiklan produk anda dilaman ini secara percuma . Marilah sama-sama kita memajukan industri asas tani ini . Hantarkan skrip atau banner iklan anda ke iklan@usahawantani.com Kami akan siarkan iklan anda di blog ini. Anda juga digalakkan untuk mendaftar sebagai pengguna laman usahawantani.com . Sebagai pengguna berdaftar anda akan sentiasa mendapat maklumat terkini dari kami . Sekian . Pentadbir @ Pulau Tawar Jerantut Pahang

27 November 2007

SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING

SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING

 1. Apakah skim kontrak ternakan ayam tersebut?
  Perusahaan ayam di negara ini telah maju setapak lagi dengan wujudnya sistem integrasi ternakan ayam daging. Pemeliharaan ayam daging berkontrak adalah sebahagian daripada sistem integrasi ternakan ayam tersebut. Di dalam sistem integrasi ternakan ayam daging, beberapa komponen seperti ladang ayam pembiakan dan penetasan, pengilang makanan ternakan, kesihatan ternakan, loji pemprosesan, pengembangan dan pemasaran ayam adatah dikawal oleh sesebuah syarikat yang besar yang juga dikenali sebagai integrator. Pemeliharaan ayam daging biasanya dilakukan oleh penternak secara kontrak di bawah kelolaan integrator tersebut.
  Secara ringkas struktur organisasi sistem integrasi ternakan ayam daging adalah seperti Rajah 1.
  INTEGRATOR
  <-- Ladang Ayam Pembiakan <-- Pusat Penetasan <-- Kilang Makanan <-- Kesihatan & Khidmat Nasihat <-- Loji Memproses/Prosesan Lanjutan <-- Pemasaran Pemeliharaan PENTERNAK ---> dan -------->
  Pengeluaran
  Ayam Daging
  V
  PENGGUNA
  Rajah 1: Struktur Organisasi Sistem Integrasi Ternakan Ayam Daging
 2. Siapakah integrator-integrator ini?
  Mereka ini terdiri daripada Kentucky Fried Chicken (KFC), Pertanian Charoen Pokphand (CP), Goldkist, Leong Hup, Cargill dan Malayan Flour Mills (MFM}.
 3. Apakah peranan saya di dalam integrasi ayam daging ini sebagai seorang penternak?
  Peranan anda ialah memelihara anak-anak ayam dengan makanan dan lain-lain input yang telah dibekalkan oleh integrator kepada anda. Tetapi sebelum anda dibekalkan dengan segala input yang isebutkan, anda mestilah menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan pihak integrator terlebih dahulu.
 4. Kenapa berkontrak?
  Penternak hendaklah bersetuju memelihara anak-anak ayam dengan menggunakan makanan/ubat-ubatan dan mematuhi syarat-syarat dan nasihat yang diberikan oleh integrator. Harga anak ayam dan makanan termasuk harga ayam akan ditetapkan. Jika anda bersetuju dengan syarat-syarat dan harga anak ayam, makanan dan harga ayam daging yang akan dibeli semula oleh integrator, anda akan diminta menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan pihak integrator.
 5. Apakah kebaikan menyertai skim kontrak ini daripada menternak ayam sendirian?
  Anda tidak memerlukan modal yang banyak untuk memulakan projek. Anda cuma perlu membiayai pembinaan reban dan peralatan serta bekalan api dan air.
  Sebagai seorang penternak kontrak, anda tidak perlu bimbang ke mana ayam daging anda yang telah cukup umur dan beratnya hendak dijual. Ini kerana pihak integrator akan membeli semula ayam-ayam daging yang telah anda pelihara.
  Masalah turun naik harga yang sentiasa berlaku tidak akan menjejaskan anda. Anda akan dibayar dengan harga di ladang yang telah ditetapkan seperti yang terdapat di dalam kontrak anda dengan pihak integrator.
  Bekalan anak ayam, makanan, ubat-ubatan dibekalkan kepada anda secara kredit. Input-input ini akan dibayar kepada integrator selepas ayam anda dijual kepada integrator tersebut.
  Apabila kontrak telah ditandatangani dan reban serta peralatan-peralatan lain telah disediakan, anak ayam dan makanan akan terus dihantar ke reban anda.
 6. Berapa lamakah satu-satu kontrak tersebut?
  Ada yang mengikat kontrak untuk 1 atau 2 tahun. Tetapi, jika anda seorang penternak yang baik dari segi prestasi pemeliharaan ayam daging tersebut, kontrak tersebut boleh diperbaharui selepas ia tamat.
  Tetapi jika anda didapati tidak memelihara ayam-ayam daging dengan baik dan selalu cuai dan rugi, kontrak anda boleh dibatalkan bila-bila masa oleh pihak integrator.
 7. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kontrak tersebut?
  Anda mestilah mempunyai tanah yang sesuai dan yang boleh dimasuki oleh lori. Jika tidak terdapat jalan yang sesuai, sukar bagi lori untuk masuk menghantar anak ayam dan makanan ke reban.
  Anda juga mestilah mempunyai modal yang cukup untuk mendirikan reban mengikut panduan daripada pihak integrator, membeli peralatan bekas makanan dan minuman dan lain-lain serta kemudahan air dan api.
  Hubungilah integrator yang bergiat menjalankan skim ini dan berdekatan dengan tempat anda. Tetapkan temujanji untuk pihak integrator pergi melihat tanah yang anda cadangkan sebagai tapak ternakan ayam daging kontrak tersebut.
  Jika pihak integrator telah bersetuju dengan tapak tanah dan anda bersetuju dengan syarat-syarat kontrak, anda bolehlah menandatangani kontrak sebelum reban didirikan.
 8. Adakah latihan dan pengalaman diperlukan?
  Ya. Malah jika anda telah dilatih untuk menternak ayam daging secara komersial, peluang anda untuk mendapatkan kontrak adalah lebih cerah lagi. Tetapi latihan saja bukanlah syarat yang utama untuk mendapatkan kontrak. Malah ramai penternak yang telah berjaya tidak pernah mendapat latihan yang formal.
 9. Siapakah yang menyediakan latihan?
  Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Pergilah ke Pejabat Haiwan yang berdekatan untuk maklumat lanjut tentang kursus dan tarikh yang sesuai untuk anda.
 10. Di manakah latihan ini dijalankan?
  Jabatan Perkhidmatan Haiwan anda mempunyai 3 buah pusat untuk memberi latihan yang anda pertukan untuk menternak ayam daging secara komersial. Pusat-pusat tersebut adalah seperti berikut:
  Pusat Latihan dan Ternakan Ayam Cheras, Selangor.
  Pusat Latihan dan Ternakan Ayam Ayer Keroh, Melaka.
  Pusat Latihan dan Ternakan Ayam di Marang, Kuala Terengganu, Terengganu.
  Kursus ayam daging secara komersial yang dijalankan memakan masa selama 6 minggu.
 11. Selepas penternak menyediakan reban dan peralatan yang diperlukan, apa pula peranan integrator?
  Anak ayam dan makanan akan dihantar ke reban anda. Selain daripada. membekalkan anak ayam, makanan, ubat-ubatan dan khidmat nasihat, integrator akan memasarkan ayam-ayam yang telah anda pelihara dengan harga yang telah ditetapkan, seperti di dalam kontrak yang telah anda dan kontraktor persetujui dan tandatangani.
 12. Ladang Penternak Ayam Kontrak
 13. Bolehkah saya mengetahui syarat-syarat kontrak secara am?
  Di antara syarat-syarat utama yang perlu anda sebagai penternak patuhi adalah seperti berikut:-
  Tidak membeli anak ayam dan makanan secara kredit daripada integrator/syarikat lain.
  Memelihara ayam-ayam yang dibekalkan dengan baik.
  Tidak menjual ayam-ayam atau makanan yang dibekalkan kepada orang lain.
  Bertanggungjawab ke atas semua kos yang terlibat sehingga ayam yang dipelihara dijual.
  Menjaga kebersihan ladang dan pengurusan seperti yang dikehendaki oleh integrator.
  Selain daripada syarat-syarat am di atas, pihak integrator mungkin ada syarat-syarat yang lebih khusus lagi. Pastikan anda telah benarbenar faham dengan kontrak sebelum ianya dipersetujui. Sebagai contoh, ada pihak integrator yang mahukan anda menghantar ayam ke pusat pemprosesan dengan berat badan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
  Syarat-syarat yang telah ditetapkan hendaklah dipatuhi. Prestasi penternakan anda juga adalah diawasi oleh integrator. Jika anda tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan prestasi penternakan anda pula rendah, kontrak anda mungkin dibatalkan pada bila-bila masa.
 14. Bagaimana mendapatkan keuntungan dari sistem kontrak?
  Jika anda adalah penternak yang masih baru dan belum berpengalaman, mulakan ternakan anda dengan bilangan minima yang ditetapkan oleh integrator. Tetapi, apabila telah berpengalaman, tingkatkan bilangan ayam yang anda pelihara. Jika anda seorang penternak yang gigih dan dibantu pula oleh keluarga, 10,000 ekor ayam bagi satu pusingan adalah dicadangkan (setahun anda boleh memelihara sebanyak 5 pusingan).
  Kurangkan kematian di bawah paras 4% sahaja untuk memperbaiki keuntungan bersih.
  Jangan membazir makanan. Sentiasa periksa kedudukan bekas makanan ayam anda. Kedudukan bekas makanan yang terlalu rendah bagi ayam yang telah berumur 2 minggu ke atas menyebabkan makanan terbuang dan akan menyebabkan pembaziran.
  Pastikan sistem pengurusan, termasuk kesihatan ayam yang dipelihara sentiasa diberi perhatian.
 15. Siapakah yang menyediakan ubat-ubatan dan khidmat nasihat?
  Pihak integrator. Malah pihak integrator akan menghantar wakil-wakil mereka untuk memberi khidmat nasihat yang anda perlukan.
 16. Dari mana pelan dan anggaran kos reban ayam boleh diperolehi?
  Kebanyakan integrator mempunyai pelan reban yang mana anda terpaksa ikuti. Anggaran kos mendirikan reban juga~ada disertakan.
 17. Saya ingin menternak 5,000 ekor ayam, berapa banyakkah modal untuk reban dan peratatan yang diperlukan untuk menternak ayam?
  Oleh kerana harga bahan-bahan seperti kayu, atap, upah dan lain-lain adalah berbeza mengikut tempat, anda mestilah mempunyai modal di antara $15,000 - $20,000 untuk reban dan peralatan yang diperlukan.
 18. Adakah integrator menetapkan bilangan minima ayam daging yang ingin dipelihara?
  Ada. Kebanyakan integrator bersetuju mengadakan kontrak dengan anda jika anda ingin memelihara di antara 3,000-4,000 ekor ayam daging satu pusingan.
  Pastikan dengan integrator yang telah anda pilih berapa bilangan minima ayam daging yang membolehkan anda memulakan ternakan secara kontrak tersebut.
 19. Berapa kali pemeliharaan boleh didapati bagi setahun?
  Ia bergantung kepada kontrak. Jika kontrak yang anda perolehi memerlukan ayam berumur 35 - 40 hari, anda boleh memelihara sehingga 6 kali setahun. Tetapi, jika anda dikehendaki memelihara sehingga 45 - 50 hari, anda boleh memelihara sebanyak 5 kali pusingan/tahun.
 20. Jika saya kekurangan wang sebagai modal untuk pembinaan reban dan pembelian peralatan yang diperlukan, bolehkah saya meminjam daripada bank?
  Boleh. Tetapi biasanya bank akan membiayai 60 - 70% daripada modal keseluruhan untuk tujuan pembinaan reban dan pembelian peralatan tersebut. Hubungilah bank yang berdekatan untuk keterangan lanjut.
 21. Adakah skim kontrak ternakan ayam daging ini menguntungkan?
  Tentu sekali. Secara am anda boleh mendapati 30 - 40 sen untung bersih bagi setiap ekor ayam yang anda jual. Jika kematian ayam rendah, mungkin anda boleh mendapat untung yang lebih tinggi lagi. Pastikan makanan ayam daging yang dibekalkan digunakan dengan cekap agar kadar tukaran makanan (FCR) anda mencapai 2.0 - 2.1 pada berat ayam 2 kg hidup.
 22. Apakah kadar tukaran makanan atau FCR tersebut?
  Kadar tukaran makanan, atau FCR itu ialah satu nilai yang menggambarkan banyak makanan yang diperlukan oleh seseekor ayam untuk menukar makanan kepada daging. Sebagai contoh, jika kadar tukaran makanan ayam daging anda 2.2, ini bermakna anda terpaksa memberi 2.2 kg makanan untuk ditukarkan menjadi 1 kg daging.
  Kadar tukaran makanan ini bergantung kepada beberapa faktor. Di antaranya:-
  Kuatiti dan baka anak ayam
  Kualiti dan jenis rnakanan yang diberikan
  Kadar kematian.
  Pembaziran makanan akibat daripada kecuaian untuk menetapkan ketinggian bekas makanan.
  Pengurusan keseluruhannya termasuk status penyakit di ladang ternakan.
  Oleh kerana kualiti makanan dan anak ayam yang diberikan oleh pihak integrator adalah terjamin, anda mestilah mengawasi kadar kematian ayam-ayam daging yang anda pelihara. Jika ayam yang ada pelihara mati, makanan yang selama ini diberikan kepada ayam tersebut adalah sia-sia sahaja. Ini yang menyebabkan kadar tukaran makanan ayam daging anda menjadi 2.5 atau 2.6 dan sebagainya.
  Kadar tukaran makanan yang baik adatah dalam lingkungan 2 pada berat badan 2 kg, iaitu ayam daging anda memerlukan 2 kg makanan untuk ditukar menjadi 1 kg daging.
 23. Adakah penternak yang mengalami kerugian daripada kontrak ayam daging ini dan kenapa?
  Ada. Terdapat beberapa sebab. Di antaranya disebabkan oleh:
  kematian yang melebihi 5%
  kadar tukaran makanan sehingga melebihi 2.25 pada berat badan kg. 2 (hidup)
 24. Adakah pihak integrator datang menangkap ayam yang telah cukup berat dan umurnya.
  Tidak semestinya. Ada integrator yang datang menangkap ayam di reban. Tetapi, ada juga yang mahukan anda menghantarnya ke loji pemprosesan ayam.
 25. Oleh kerana sema input diberi secara kredit, bagaimana hutang terhadap integrator diselesaikan?
  Sebelum ayam anda dikeluarkan oleh integrator dari ladang atau selepas ayam tersebut sampai di loji pemprosesan, ayam akan ditimbang. Pendapatan anda akan ditentukan. Pihak integrator akan menolak semua kos anak ayam, makanan, ubat-ubatan yang telah anda gunakan. Bakinya adalah milik anda. Tetapi jangan lupa selesaikan hutang bank anda terlebih dahulu, jika anda masih belum habis menjelaskan hutang untuk pembinaan reban dahulu.
 26. Bagaimana boleh berjaya dalam ternakan ayam daging berkontrak
  Anda mesti lah seorang yang berdisiplin dan bersungguh-sungguh semasa menjalankan kontrak ternakan tersebut.
  Sistem kontrak ini bukan tajaan kerajaan. Pihak integrator tidak akan meneruskan kontrak jika anda didapati tidak berminat untuk meneruskannya. Prestasi anda sentiasa diawasi.
  Untuk mencapai kejayaan dan keuntungan, anda mestilah meneruskan projek ini sekurang-kurangnya selama 5 tahun berturut-turut. Jika selepas 1 atau 2 pusingan ancla berhenti atau diberhentikan, hutang dari pinjaman anda pun tidak mungkin habis dibayar.
 27. Bagaimana untuk mendapat keterangan lanjut?
  Disertakan senarai integrator serta alamat dan nombor telefon untuk tindakan anda seterusnya. Hubungilah pegawai yang menguruskan ternakan secara kontrak di alamat yang disediakan.

  usahawantani.com

20 comments:

Anonymous,  December 7, 2007 at 12:49 AM  

Untuk ternak ayam daging secara kontrak hubungi : http://bakteriabaik.blogspot.com
selangor shaja

Mansorgani58,  July 12, 2011 at 9:13 AM  

Salam.Sy diberi kontrak bagi pembekalan ayam sebanyak 100,000/pusingan.Saya memerlukan ahli kongsi atau reban untuk disewa.Seandainya sesiapa berminat sila hubungi saya di 01119718041 atau e-mail mag_usj12@yahoo.com

Anonymous,  November 21, 2011 at 10:15 PM  

saya bersedia menternak ayam daging secara kontrak..ladang saya mampu di isi sekitar 20,000 ekor ayam
minta hubungi 013-404 3767

Anonymous,  January 26, 2012 at 1:38 AM  

Masih adakah peluang untuk mendapatkan "SKIM KONTRAK TERNAKAN AYAM DAGING". Saya mempunyai tanah 2 ekar yang boleh saya jadikan reban ayam. Jika ada peluang, hubungi saya di no 013-7660312 / 017-7506195 (aldrine abdullah)

yazid April 5, 2012 at 1:29 PM  

Salam,sy berminat untuk menyertai ternakan kontrak,saya perlukan keterangan lebih lanjut,sila hubungi saya
Yazid:0176539560/0132535779

arun,  August 5, 2012 at 4:41 PM  

Ada sesiapa yang nak sewa reban ayam pedaging. Tolong call saya. Arun 0149192298. Terima kasih...

Anonymous,  October 21, 2012 at 9:28 PM  

Muhammad Danial
Saya mempunyai sebidang tanah di pendalaman kapit sarawak..saya mempunyai hajat untuk menternak ayam daging,tapi memandangkan keadaan pendalaman yang tiada mempunyai bekalan elektrik dan tiada jalan darat.Adakah ke boleh ataupun keedah lain yang boleh meneruskan niat saya untuk menternak ayam,dengan kata lain saya ingin lebih tahu lanjut lagi.Ape2 maklumat boleh hubungi saya di talian 0173564494@0173359056

Kamal,  June 17, 2013 at 7:02 PM  

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia saya dari dahulu berminat untuk mendapatkan "Skim Kontrak Ayam Daging" dan mempunyai pengalaman dalam ternakan ayam sejak kecil lagi.Kawasan di Perak.Saya memerlukan keterangan lanjut tentang skim ini, sila hubungi saya ditalian 014-9315350. Sekalian Terima Kasih

Anonymous,  June 25, 2013 at 11:53 AM  

salam 1malaysia.. kpd sesiapa yg berminat utk menternak aym secara contract farming sila berhubung dgn sy.. 0192844918

Anonymous,  September 4, 2013 at 11:27 PM  

pihak kami masih membuka peluang kepada sesiapa yg ingin menyertai skim contract farming ayam pedaging.. tunjuk ajar/khidmat nasihat di sediakan.. terbuka untuk seluruh malaysia(ada cawangan setiap negeri) 0192844918

Anonymous,  October 6, 2013 at 2:06 AM  

Sya berasal dr Bintulu Sarawak, amat berminat dgn bidang penternakan ayam kampung secara komersal dan ingin membeli anak2 ayam kampung. di manakah terdapatnya tempat penetasan telur ayam kampung di bintulu? sesiapa yg tahu sila hubungi sya 0128530060

Annuar Amad November 20, 2013 at 9:42 AM  

Salam 1Malaysia, Saya berminat dan ingin mengusahakan skim kontrak ayam pedaging, kawasan (Kunak,Sabah)seluas 3 ekar/kemudahan jalan, elektrik, air sedia ada. Boleh menghubungi saya no hp 0165532626/0165514999 . annuaramad73@gmail.com

Anonymous,  September 18, 2014 at 8:52 AM  

Asl kum , kpd ssiapa yg berhajat nk sewa reban ayam di kaw utara boleh hubungi saya -019-5101522 Ismail

Felix Wanye October 21, 2014 at 7:16 PM  

Adakah anda memerlukan pinjaman yang! Kami menawarkan semua jenis pinjaman segera pada kadar 3% kepentingan
kadar, Sila email kami untuk maklumat lanjut mengenai permohonan hari ini jika
berminat. Pinjaman kami juga diinsuranskan untuk keselamatan maksimum yang
keutamaan kami melalui e-mel: (wanye.felix.loan@gmail.com)


nama:
jumlah:
jangka masa:
Pin Phone:
negara:

Morgan Dorcas December 1, 2014 at 7:57 PM  

Hello,
Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan Morgan Dorcas, pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, firma-firma dan syarikat-syarikat di bawah syarat-syarat yang jelas dan mudah difahami dan keadaan. hubungi kami hari ini melalui e-mel di: believersloanfirm@gmail.com

Anonymous,  December 9, 2014 at 3:03 PM  

Pihak kami mengalu - alu kan individu,syarikat, koperasi, firma-firma untuk menternak ayam pedaging sistem tertutup. Segala tunjuk ajar di beri..utk negeri selangor atau berhampiran lembah klang di utamakan.. T.kasih..0172130629

Anonymous,  December 11, 2014 at 10:25 AM  

Pekej kontrak farming. 0172130629

Sarah Wong March 5, 2015 at 1:47 PM  

PINJAMAN TAWARAN
 Hello, pencari pinjaman kami mengalu-alukan anda ke Syarikat Pinjaman sah swasta yang cenderung melepaskan kekayaan dan Membasmi tekanan dan kemiskinan.
Pembiayaan Harta sering boleh menjadi satu cabaran sebenar - memakan masa, mengecewakan, mahal - tanpa akses kepada sambungan yang tepat dan kepakaran dalam menggunakan pendekatan yang betul. Di sini adalah berita baik kami menawarkan semua jenis s pinjaman apa-apa cara anda menginginkannya. Dalam segala yang kita lakukan, kita menggunakan "K.I.S.S." formula - kerana kami percaya dalam "Menyimpan Ia supremely Mudah". Perniagaan kami hanya membantu Pemaju Hartanah, Pelabur Hartanah, Syarikat Berhad dan Perniagaan Tempatan mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan, cepat, cekap, dengan syarat-syarat yang terbaik dan kadar faedah 1.5%. Dari seluruh seluruh pasaran, sama ada ia menjadi UK PEMBANGUNAN KEWANGAN - MERAPATKAN KEWANGAN - gadai janji HARTA KOMERSIL - BELI KE LET PORTFOLIO PINJAMAN, dll Kami akan menawarkan pengaturan pembiayaan yang tepat untuk membolehkan pelanggan kami untuk berkembang dan makmur dengan mencapai satu atau lebih daripada tiga asas perniagaan:
Hubungi kami hari ini melalui E-mel anda {} sarahmantiwongloanhome@gmail.com atau sarahmantiwongfinancialsolution@yahoomail.com.

ratu untung March 17, 2015 at 5:58 PM  

Saya Ratu Untung, adalah di sini untuk mohon dan rakyat Indonesia nasihat dan lain-lain, berhati-hati dengan orang-orang yang memanggil pemberi pinjaman pinjaman diri mereka. Oleh kerana kemiskinan dan kesusahan, i telah scammed dua kali oleh beberapa pemberi pinjaman yang dikenali sebagai pinjaman, tidak sehingga i terserempak pinjaman Clara, yang mengubah hidup saya untuk lebih baik. Sekarang saya boleh makan dengan baik dan anak-anak saya boleh berhenti menangis untuk makanan dan kini boleh pergi ke sekolah.
Jika anda berminat untuk mendapatkan pinjaman cepat tanpa colletaral, i nasihatkan anda hubungi Puan Clara pada: Claraloans@financier.com atau Claraaldermanloans@gmail.com lebih nasihat dan arahan anda juga boleh menghubungi saya melalui: Ratuuntung2@gmail.com dan i akan berada di sini untuk membantu anda mendapatkan pinjaman anda yang anda dikehendaki.

Pak Cik Mirol March 22, 2015 at 2:19 PM  

saya bersedia untuk menyewa reban capacity 50,000 ekor ayam area pahang. Sila hubungi saya 012-5399153

Followers

There was an error in this gadget

IKLAN 1

Ruang iklan untuk disewa

IKLAN 2

Ruang Iklan untuk disewa
PELUANG KERJASAMA

Pihak Portal Usahawantani.com dan Akademi Usahawantani sedang dalam proses menyemak dan menilai kembali kursus-kursus UsahawanTani yang dianjurkan oleh pihak kami . Kami menjemput semua pengusaha-pengusaha yang berpengalaman ATAU baru dalam mengendalikan kursus-kursus usahawantani untuk berkerjasama atau menjadi panel kami . Sila hantarkan proposal anda kepada Pengurus Akademi UsahawanTani di email akademi@usahawantani.com . Maklumat yang mesti ada dalam proposal anda ialah :
1. Nama Anda / Syarikat
2. Alamat
3. Bidang UsahaTani
4. Kandungan Kursus
5. Bilangan Hari
6. Kos Kursus
7. Lokasi Kursus
8. Pengalaman
9. Cadangan kaedah kerjasama (option)


Daftar Ahli Usahawantani

Borang Pendaftaran

Nama
Email
No Handphone (e.g 019-1234567)
Lokasi (e.g Bandar/Negeri)
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ]


Nota : Selepas menekan butang 'Daftar' sila lihat email anda untuk kepastian bahawa pendaftaran anda telah diterima oleh pihak kami.

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP